Norra Järva Hundservice (härefter Företaget) följer den nya General Data Protection Regulation (GDPR) som ersätter Personuppgiftslagen (PUL)


I kort kan man beskriva GDPR på detta sätt


Ändamålsbegränsning

Personuppgifter får endast behandlas för specifika, explicita och legitima ändamål.


Lagringsminimering

Personuppgifter ska inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet.


Uppgiftsminimering

Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.


Laglighet, korrekthet och öppenhet

Behandling måste vara laglig, rättvis och öppen i relation till de enskilda och innefattar en skyldighet att säkerställa att uppgifterna är korrekta.


Integritet och konfidentialitet

Krav på lämpliga åtgärder i alla relevanta avseenden för att personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt.


Ansvarsskyldighet

Ansvaret innefattar en skyldighet att kunna demonstrera överensstämmelse med principerna.


Dvs Företaget sparar endast de avtal, kvittenser, blanketter mm som behövs för att kunna utföra de tjänster som erbjuds er kunder, så länge ett samarbete sker. Detta med påskrifter i dokumenten och i samförstånd med både Företaget och er kunder.


När samarbete mellan Företaget och kunden upphör så sparas inget av denna dokumentation förutom kvittensen av returnerade nycklar, som sparas i två år.


Fakturor måste dock, enligt lag, sparas av Företaget i 7 år efter att bokslutsåret stängt.